เมนูหลัก

อักษรวิ่ง... ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯขอเชิญเกษตรกรและผู้สนใจ เรียนรู้ การทำปุ๋ยหมัก (สูตรพระราชทาน)


 

  ข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          

    

   


  • ข้าราชการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2558 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2558 นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ในฐานะผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ พร้อมด้วยนางสาว คศิกาญจน์ สุขมี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายสมพงศ์ พรหมฉ่ำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2558 ที่จังหวัดนราธิวาสจัดขึ้น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความจงรักภักดี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสดุดี พร้อมกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี และในโอกาสนี้ จังหวัดนราธิวาสได้จัดประกอบพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีบวงสรวงสถานที่ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ และสร้างศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนราธิวาส ณ ลานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
    วันฉัตรมงคล ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งนับเป็นวาระมหามงคลครบรอบปีแห่งการพระบรม ราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงตรากตรำพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อพสกนิกรชาวไทย ตามพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

  • วันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2558 นายกิตติศักดิ์ ประชุมทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ได้ให้การต้อนรับ นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง) พร้อมด้วยคณะบุคลากร มาเยี่ยมชมการดำเนินงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และชมสวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

  • ในวันที่ 9 เมษายน 2558 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วย ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ สำนักงาน กปร. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และคณะผู้ติดตาม รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาฯ โดยนางสายหยุด เพ็ชรสุข ผอ.ศูนย์ฯ ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และเดินทางมาตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรผสมผสาน
    ของนายดำ หะยะมิน เกษตรกรตัวอย่าง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

การให้บริการประชาชน 

                                                                                                                                       

                                         จังหวัดนราธิวาส             กรมพัฒนาที่ดิน                             การให้บริการจากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 

 

 

งานขยายผล


  • บ้านโพธิ์ทอง ม.9 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ลงพื้นที่บ้านนายสัญญา น้อยสร้าง เพื่อดูความก้าวหน้าแปลงเกษตรและการปลูกพริกขี้หนู พร้อมให้คำแนะนำ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักในการปรับปรุงบำรุงดิน

  • ลงพื้นที่เพื่อดูความก้าวหน้าแปลงเกษตร การปลูกพริกหยวก ผักบุ้ง และแตงกวา พร้อมให้คำแนะนำ ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน


วีดีโอศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 

คลังความรู้

 

 

   

                     ผักกูดพืชเชิงเศรษฐกิจ          การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ                 เศรษฐกิจพอเพียง            หญ้าแฝกกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต 

Visitors: 6,360