เมนูหลัก

อักษรวิ่ง... ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เปิดรับสมัคร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการฯ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558


 

   

 

                                                                                                                                                          

  ข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

               

      

   

การให้บริการประชาชน 

                                                                                                                                  

                                     

    

  จังหวัดนราธิวาส             กรมพัฒนาที่ดิน                             การให้บริการจากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 

 

 

งานขยายผล


  • บ้านบางมะนาว ม.1 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมปลูกมะนาวในปล้องบ่อซีเมนต์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยหมัก

  • บ้านโคกอิฐ – โคกใน ม.2 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส พบปะกับเกษตรกรจำนวน 9 ราย ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่เพื่อการเพาะปลูก ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่3 (ขุดคู-ยกร่อง) โดยมีพื้นที่จำนวน 128 ไร่

  • ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านสะแนะ ม.1 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ติดตามความก้าวหน้าเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน และการปลูกพืชที่ให้ผลผลิตแล้ว เช่น ถั่วฝักยาว บวบเหลี่ยม ข้าวโพดหวาน พริกหยวก มะเขือเปราะ และกระเจี๊ยบแดง โดยมีพื้นที่จำนวน 1 ไร่

  • แปลงพืชสวนครัวประดับ ร.ต.ต.สุวิทย์ ช่วยเทพฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตชด.บ้านตืองอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เข้ามาศึกษาดูงานภายในแปลงพืชสวนครัวประดับ พร้อมนี้ นายจรัส สิงประจิม หัวหน้างานปฏิบัติการ ได้มอบพันธุ์มะละกอ จำนวน 100 ต้น เพื่อนำไปปลูกในแปลงเกษตรของโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน


วีดีโอศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 

คลังความรู้

 

 

   

                     ผักกูดพืชเชิงเศรษฐกิจ          การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ                 เศรษฐกิจพอเพียง            หญ้าแฝกกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต 

Visitors: 8,351