ข่าวพระราชกรณียกิจ              

ข่าวประชาสัมพันธ์    

 21 ก.ย.58

 สมเด็จพระเทพฯทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ                                               

  23-24 พ.ค.59
  พิกุลทอง...ร่วม 53 ปี
  วันคล้ายวันสถาปนา
  กรมพัฒนาที่ดิน

 21 ก.ย.58

 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์

   19 พ.ค.59
   แถลงข่าว เยี่ยมบ้านพ่อ 
   (แซเราะฮ์รูเมาะฮ์ รายอกีตอ)

 21 ก.ย.58

 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทอดพระเนตรงานวันลองกอง
 “100ปี ร้อยดวงใจชาวนรา เทิดไท้ 60 พรรษาเจ้าฟ้ามหา
 จักรีสิรินธร”

   18 พ.ค.59
   องคมนตรีเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน

   25 ก.พ.58

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเปิด
สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

   16 พ.ค.59
 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ตรวจเยี่ยมการ
  ดำเนินงาน พิกุลทอง

 

 25 ก.พ.58

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรเพื่อ
  อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทำเนียบ

   14 พ.ค.59
  คาราวาน BIG BIKE ไทย-มาเลเซีย 
  เยี่ยมชมศูนย์

   25 ก.พ.58

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยจุลินทรีย์ฯ และอื่นๆ

 13 พ.ค.59
  ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์
  สามจังหวัดชายแดน ภาคใต้เยี่ยม 
  ชม ศูนย์ฯ

   

    12 พ.ค.59
  พิกุลทอง...ก้าวทันเทคโนโลยี

   

   11-12 พ.ค.59
 พิกุลทอง...พัฒนาศักยภาพของ
 ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับ AEC

   

 5 พ.ค.59 
  พิกุลทอง...ร่วมพิธีถวายราชสดุดี
  เนื่องใน
  วัน ฉัตรมงคล


 

 

 

 

ข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    

      

      

   

การให้บริการประชาชน 

                                                                                                                                  

                                     

    

  จังหวัดนราธิวาส             กรมพัฒนาที่ดิน                             การให้บริการจากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 

คลังความรู้

 

 

     

                ผักกูดพืชเชิงเศรษฐกิจ         การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ               เศรษฐกิจพอเพียง           หญ้าแฝกกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต 

Visitors: 25,816