ข่าวพระราชกรณียกิจ              

ข่าวประชาสัมพันธ์    

 21 ก.ย.58

 สมเด็จพระเทพฯทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ                                               

   9 มิ.ย.59

 ศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
 ครองราชย์ 70 ปี

 21 ก.ย.58

 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์

   9 มิ.ย.59

 พิกุลทอง....ร่วมกิจกรรม “โครงการลูก
 ปลูกป่าถวายพ่อ”

 21 ก.ย.58

 สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทอดพระเนตรงานวันลองกอง
 “100ปี ร้อยดวงใจชาวนรา เทิดไท้ 60 พรรษาเจ้าฟ้ามหา
 จักรีสิรินธร”

   9 มิ.ย.59  

  พิกุลทอง....ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
 และ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฉลิมพระเกียรติ

   25 ก.พ.58

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเปิด
สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

   2 มิ.ย.59    
  “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 
  พ.ศ. 2559

 

 25 ก.พ.58

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรเพื่อ
  อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านทำเนียบ

   24-26 พ.ค.59
  พิกุลทอง...ร่วมเปิดงานเยี่ยมบ้านพ่อ
  (แซเราะฮ์รูเมาะฮ์ รายอกีตอ)

   25 ก.พ.58

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยจุลินทรีย์ฯ และอื่นๆ

    23-24 พ.ค.59
  พิกุลทอง...ร่วม 53 ปีวันคล้าย
  วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน

   

   19 พ.ค.59
   แถลงข่าว เยี่ยมบ้านพ่อ 
   (แซเราะฮ์รูเมาะฮ์ รายอกีตอ)

     

  18 พ.ค.59
   องคมนตรีเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน

     16 พ.ค.59
 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ตรวจเยี่ยม
 การ ดำเนินงาน พิกุลทอง

 

 

 

 

ข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                 

        
          
           

 

                       

      

   

การให้บริการประชาชน 

                                                                                                                                  

                                     

    

  จังหวัดนราธิวาส             กรมพัฒนาที่ดิน                             การให้บริการจากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 

คลังความรู้

 

 

     

                   ผักกูดพืชเชิงเศรษฐกิจ          การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ                 เศรษฐกิจพอเพียง               หญ้าแฝกกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต 

Visitors: 27,455