เมนูหลัก

อักษรวิ่ง... ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2558 "รางวัลบูรณาการการบริการเป็นเลิศ ระดับดี" ชื่อผลงาน"ผลสำเร็จของโครงการแกล้งดินในการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร"


 

   

 

                                                                                                                                                          

       
ข่าวประชาสัมพันธ์


  • “...เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่คนทุกระดับสามารถที่จะมาดู จะว่าเป็นโรงเรียนก็ไม่ใช่ แต่ว่าเป็นที่มาดูมาศึกษาก็ได้ คือเป็นทัศนศึกษา พานักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยก็ตาม หรือไม่ใช่นักเรียน เป็นข้าราชการทุกชั้น ตั้งแต่ ชั้นผู้น้อยมาจนถึงชั้นผู้ใหญ่ทุกระดับทุกอย่าง คือหมายความว่าทุกหน้าที่สามารถมาดูในแห่งเดียวกัน วิธีการที่จะพัฒนาในสาขาต่างๆ ของวิชาการ อันนี้เท่ากับเป็นเหมือนที่พิพิธภัณฑ์ที่จะมาดูอะไร มีวิชาการใดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา นอกจากนั้น ไปดูศูนย์ศึกษาก็ไปหย่อนใจก็ได้เพราะว่าทำงานเครียด ก็ไปเที่ยวศูนย์ศึกษาเหมือนไปเที่ยวสวนสาธารณะก็ได้ ได้ความรู้ด้วย นี่แหละเป็นหลักของศูนย์ศึกษาการพัฒนา...” พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    เชิญคะ...มาเรียนรู้เชิงปฏิบัติ เพิ่มทักษะและสร้างประสบการณ์ @ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

  • นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน แรกดำนา บ้านโคกเป็ด อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ในวันที่ 21 พ.ย.2558

  • นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดกฐิน ณ วัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธวาส....ในวันที่ 21 พ.ย.2558ข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

         

      

   
การให้บริการประชาชน 

                                                                                                                                  

                                     

    

  จังหวัดนราธิวาส             กรมพัฒนาที่ดิน                             การให้บริการจากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์  
 

วีดีโอศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 

คลังความรู้

 

 

   

                     ผักกูดพืชเชิงเศรษฐกิจ          การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ                 เศรษฐกิจพอเพียง            หญ้าแฝกกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต 

Visitors: 16,491