เมนูหลัก

อักษรวิ่ง... ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการฯ ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2558


 

   

 

                                                                                                                                                          

  ข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

               

      

   


  • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ครั้งที่ 2/2558 โดยมีนายจำนัล เหมือนดำ รอง ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนากุลทองฯ เป็นเลขานุการ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ในวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2558

  • นายกวี ลิ่มอุสันโน หน.งานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มอบเกียรติบัตรและปัจจัยการผลิต ให้แก่ตัวแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 2 จังหวัด ในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตรการปรับปรุงดินเพื่อปลูกผัก รุ่นที่ 2 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

  • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ รับสมัครนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2558

การให้บริการประชาชน 

                                                                                                                                  

                                     

    

  จังหวัดนราธิวาส             กรมพัฒนาที่ดิน                             การให้บริการจากธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 


วีดีโอศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ

 

คลังความรู้

 

 

   

                     ผักกูดพืชเชิงเศรษฐกิจ          การปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่พรุ                 เศรษฐกิจพอเพียง            หญ้าแฝกกำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต 

Visitors: 9,614